Onderzoek naar de verschillende rouwculturen in Nederland.

17/07/2019 0 Door Carolina

Onderzoek naar de verschillende rouwculturen in Nederland. En dit vanaf 2019 tot 2022
Het onderzoek heeft als doel om samen een rouwtafel te creëren waar meerdere etnische culturen in Nederland aan plaats kunnen nemen.
Vanuit Stichting Culinair Erfgoedcentrum, het wordt een evenement dat meerdere malen uitgevoerd gaat worden:
Rouwen doe je niet alleen, Culinaire troost georganiseerd.
Het doel van het project is verbinding, samen werken aan een traditie en rouw rituelen die eindeloos zijn.
Tijdens het evenement : Rouwen doe je niet alleen, komen acht verschillende culturen bij elkaar, vertegenwoordigd met hun elk hun eigen rouw cultuur.
De vertegenwoordigde rouwculturen zijn de :
Surinaamse,
Turkse,
Molukse,
Joodse,
Antilliaanse,
Marokkaanse
Hindoestaanse
Nederlandse.

Voor deze culturen is onderzoek gedaan naar rouwen en de eet-tradities die hierbij horen.
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden bij elke cultuur in drie generaties.
De probleemstelling die hierbij naar voren kwam was: Kunnen de verschillende culturen samengebracht worden tijdens ‘rouwen doe je niet alleen’ door middel van een culinair concept gericht op de rouwtradities.

Aan de hand van deze probleemstelling is de volgende doelstelling bepaald:
Inmiddels is er een voedingsconcept omtrent culinaire troost ontwikkelt voor het project
‘rouwen doe je niet alleen’ in 2020-2021.
Hiermee wordt verbinding en inzicht gecreëerd tussen de acht verschillende internationale culturen in Nederland tijdens het culinaire rouwmoment.

De centrale vraag tijdens dit onderzoek was:
Hoe kan er een culinair concept gerealiseerd worden waarin acht rouwculturen van Nederland bij elkaar komen?

Rouwen doe je niet alleen, georganiseerd vanuit het Culinair Erfgoed Centrum. Tijdens het uitvoeren van dit onderzoek bleek al snel dat spreken of het onderwerp rouwen , informatie niet gemakkelijk te vinden is. Zeker als het gaat over de verschillende rituelen en gebruiken van andere bevolkingsgroepen in Nederland. Daar waar nog wel wat te vinden is over de verschillende rouwculturen is er nog minder te vinden over de eetgewoonte van de culturen.

Gevraagd: Niet meer gebruikte rouwkaarten en of brieven.

Wij inventariseren de verhalen en willen deze orale opgenomen verhalen in een boek uitbrengen. een boek gedrukt op papier van hergebruikte rouwkaarten. Rouwkaarten en brieven worden tot papierpulp verwerkt en als nieuw papier gebruikt worden.

Zodat de geest van de overledene verder leeft in dit boek.